Home Achtergrond

Achtergrond

ACHTERGROND

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië plaatsvond. Op 27 december 1949 tekenden Nederland en Indonesië het verdrag waarmee Nederland de onafhankelijkheid van Indonesië bekrachtigde. Daarmee kwam een einde aan ruim drie eeuwen koloniale overheersing door de Nederlanders. Het einde van Nederlands-Indië leidde tot de komst van een grote groep Indische Nederlanders naar Nederland. De samenstelling van de groep was divers. Ze bestond uit – blanke – Hollanders (totoks) en vooral uit – gekleurde – Indo-Europeanen (Indo’s). Ook Molukkers, die veelal als soldaat in het KNIL hadden gediend en Chinezen die een bestaan in Nederlands-Indië hadden opgebouwd, kwamen naar Nederland.

CIJFERS

Volgens cijfers van het CBS vormt de groep uit het voormalig Nederlands-Indië (meer dan 350.000 mensen) nog altijd de grootste groep naoorlogse nieuwkomers uit hetzelfde land van herkomst. Inmiddels heeft meer dan een miljoen Nederlanders banden met Indonesië. Toch lijkt deze groep nagenoeg onzichtbaar te zijn opgegaan in de Nederlandse samenleving. Ook in het huidige publieke debat over de multiculturele samenleving speelt de groep uit het voormalig Nederlands-Indië nauwelijks een rol van betekenis. Als reden wordt vaak aangevoerd dat de Indische groep zich sinds de jaren vijftig geruisloos en zonder al te veel problemen heeft aangepast. Het voorbeeld van een geslaagde assimilatie.

Die lezing is slechts ten dele waar. De stille aanpassing vereiste veel incasseringsvermogen en veerkracht bij de nieuwkomers. Het gevolg van die zogenaamde geruisloze aanpassing is echter wel dat de bijdrage van de Indische Nederlanders aan de Nederlandse samenleving vergeten dreigt te raken.

SCHAT AAN VERHALEN

Niettemin ligt binnen de Indische gemeenschap een schat aan verhalen verborgen. Er zijn talloze boeken geschreven, documentaires gemaakt en studies gedaan die het grote publiek slechts mondjesmaat bereiken. ‘De Indische geschiedenis is goed bewaard gebleven binnen de Indische gemeenschap, maar daarbuiten eigenlijk helemaal niet en het zou goed zijn om dat schot eens weg te halen,’ aldus historicus en Andere Tijden- presentator Hans Goedkoop, die zelf ook van Indische komaf is.

GIDSFUNCTIE

Pinda* is een gids van Indisch Nederland voor iedereen die nieuwsgierig is naar het Indische verhaal. Door mensen die zelf banden hebben met voormalig Nederlands-Indië en Indonesië aan het woord te laten en hen zelf het verhaal te laten vertellen. Het verhaal van hun ouders, grootouders of overgrootouders, die ooit hun geboorteland verlieten om hier een nieuw bestaan op te bouwen.

In alle geledingen van de maatschappij hebben Indische Nederlanders hun sporen nagelaten. Er zijn meer schrijvers, wetenschappers, politici, artiesten, toneelspelers, theatermakers, filmers, modeontwerpers en sporters van Indische komaf dan we beseffen. Wie zijn zij? Welke Indische invloeden zijn als een stille kracht door de Nederlandse samenleving gegaan en hebben die mede vormgegeven.

Je leest het in Pinda*. De glossy met een Indisch tintje.

 

Pinda* is een uitgave van Stichting Indomedia in samenwerking met MIMM B.V. en wordt gerealiseerd met een bijdrage van het ministerie van VWS in het kader van de subsidieregeling Collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland. 

%d bloggers liken dit: